• استخر

شرح

هتل ارشاد سرعین

مجتمع هتل و آبدرمانی مدرن ارشاد (پهنلو) با داشتن نشان چهار ستاره ممتاز و با ارائه خدمات به روز هتلی برای توریست های داخلی و خارجی و ادارات و ارگان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و همچنین در قسمت آبدرمانی مدرن خود توانسته نشان برتر بین المللی کیفیت سیستم مدیریت خدمات را کسب نماید و هرساله از طرح های نوین خدمات گردشگری ورفاهی استقبال می نماید تا شعار این مجتمع مبنی برارتقا استقبال با کیفیت خدمات را قابل لمس بنماید.


انواع اتاق‌ها


نظرات و امتیازات

افزودن انتقاد و امتیاز
0.0Review Rating (Based on 0 reviews)
  • Position
  • Comfort
  • Price
  • Quality