• زمینی خارجی
  • تفریحی
  • خرید
  • گردشگری

شرح

تور ریلی تهران – وان ترکیه با پروانه مهاجر ایرانیان

 

حرکت یکشنبه ها و چهارشنبه ها

*بلیط تک

* تور ریلی

۳ شب :

رفت از تهران یکشنبه ها و برگشت از وان پنجشنبه ها

۴ شب :

رفت از تهران چهارشنبه ها و برگشت از وان دوشنبه ها

تلفن های رزرو :

۰۹۱۴۴۱۳۴۳۱۳

۰۴۱۳۳۲۹۸۱۲۲

۰۴۱۳۳۲۹۸۱۲۳


نظرات و امتیازات

افزودن انتقاد و امتیاز
0 Reviews
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality