باتومی گرجستان

باتومی گرجستان دومین شهر بزرگ گرجستان باتومی  شهری بندری بر کرانهٔ دریای سیاه و در کشور گرجستان است. باتومی دومین شهر بزرگ گرجستان است و مرکز جمهوری خودمختار آجارستان می باشد که در کرانه جنوب غربی گرجستان در کرانه دریای سیاه قرار گرفته است. این شهر در منطقه نیمه گرمسیری در دامنه رشته کوه قفقاز استقرار یافته است. بخش بزرگی از اقتصاد باتومی بر حول توریسم گردش …

باتومی گرجستان ادامه »